آخرین اخبار

گزارش پانزدهمین دوره مسابقات پتانک و بولز قهرمانی کشور در پایگاه خبری فدراسیون جهانی منتشر شد

نگاه‌های جهان به اقدامات انجمن بولس و پتانک ایران

شانزدهیمن مجمع عمومی انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضاء در اهواز برگزار شد

عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر انجمن تشکیل جلسه داد

پانزدهمین دوره مسابقات پتانک و بولز قهرمانی کشور انتخابی تیم‌های ملی زنان و مردان به میزبانی اهواز سازماندهی شد

اقتدار خوزستان و تهران در آوردگاه ملی انجمن بولس و پتانک

دوره‌های آموزشی رسمی پتانک و بولز به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود و زمین‌های پتانک و بولز آن شهرستان برگزار شد

 ‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در سمنان

دوره‌های آموزشی رسمی پتانک و بولز به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و زمین‌های پتانک 22 بهمن اهواز برگزار شد

 ‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در خوزستان

برنامه پانزدهمین دوره مسابقات پتانک و بولز قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی قطعی شد

 بخشنامه پانزدهمین دوره مسابقات کشوری

در ادامه پیاده‌سازی برنامه‌های وعده داده شده تا پایان سال جاری به همت رئیس انجمن استان، انجمن بولس و پتانک طبس راه‌اندازی شد

 راه اندازی انجمن بولس و پتانک طبس

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان لرستان برگزار شد

 نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان لرستان

با حضور رئیس انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی در نهبندان فعالیت بولس و پتانک در این شهرستان کلید خورد

راه اندازی انجمن بولس و پتانک نهبندان

جلسه انتصابات کمیته‌های تخصصی انجمن بولس و پتانک استان مرکزی با حضور اعضای این انجمن برگزار شد

معارفه مدیران انجمن بولس و پتانک مرکزی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان گلستان برگزار شد

 نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان گلستان

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان هرمزگان منصوب و مشغول به کار شد

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان هرمزگان